hm?Všechno na tomto světě mě znechucuje. 
K tomu mě navrch znechucuje i právě mé znechucení vším.