naivní pohled na světzkus si představit jak vítr a slunce, zpěv ptáků a šum moře
zase 
.
mezitím doma
nenápadně se přikrádá podzim

bledé tváře

"Ctnost je něco vysokého, vznešeného, nepřemožitelného a neúnavného. Rozkoš je něco nízkého a otrockého, slabého a vrtkavého, jejím domovem jsou nevěstince a krčmy. Ctnost nalezneš v chrámu, na náměstí ... pokrytou prachem, opálenou v obličeji, s mozolnatýma rukama. Kdežto rozkoš nalezneš často zalezlou v úkrytu a schovávající se v temnotách, v sousedství očistných a parních lázní, zastihneš ji zchoulostivělou, změkčilou, nasáklou vínem a voňavkami, bledou nebo nalíčenou, nabalzámovanou jako mrtvolu."
-Seneca

tumáš granul

.
.
.

sladký pach lipa linoucí se z komínů, chybí snad jen pastelově zbarvená aura okolí, bydlí sama v malém bytě 18m2 v administrativní budově, byt je určen ke kanceláři. vrací se domů společně s pracujícími lidmi. ti jdou do práce. je ráno. kufry stojící uprostřed prázdné místnosti, kde velí jen kancelářský modrý koberec, doufající v lepší budoucnost, je to hotel, byt ze kterého se nemůžeš dostat pryč, ale nechceš se tam ani vrátit. prázdnota bytu je tak silná, podpořující rozhodnutí v koupi malého psa. ticho přehlušuje štěkot. jde mu pro jídlo a to se nějak protáhne a pes umře. 

.
.
.
.


.
.


.
.
.
.
.

bristol 14
podej mi peřinu

Anglický název chřipky - influenza (zkracováno na flu) pochází ze staré lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy - influences jako příčiny nemoci.